Meteen naar de inhoud

Franchisewet vervangt franchisecode

Er komt een wettelijke regeling voor de franchisesector. De franchisecode die nu gehanteerd wordt heeft geen wettelijke basis. De wet probeert meer balans te brengen in de belangen van de franchisegever en de franchisenemer. Onbehoorlijke handelspraktijken moeten worden tegen gegaan.

Speerpunten van de wet:

Vóór het sluiten van de overeenkomst, moeten partijen elkaar álle van belang zijnde (financiële) informatie verschaffen. Daarna geldt een bedenktermijn van 4 weken. In die 4 weken mag men geen extra bedingen toevoegen.

Tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst moet de franchisegever de franchisenemer hulp bieden. Partijen moeten elkaar over alle belangrijke onderwerpen blijven informeren.

Als de franchisegever tussentijds wil wijzigen moet dit tijdig worden gemeld aan de franchisenemer. Bij ingrijpende maatregelen of financiële consequenties boven een bepaald drempelbedrag  is vooraf toestemming nodig. Als er een franchisenemersraad bestaat dan is in die raad een 2/3e meerderheid nodig om wijzigingen door te kunnen voeren. Is die meerderheid er niet dan moeten alle franchisenemers instemmen.

Bij de beëindiging van de overeenkomst geldt dat een eventueel concurrentiebeding niet langer dan een jaar mag gelden en alleen voor het gebied waarbinnen de franchisenemer werkzaam was. De franchisenemer mag verder niet gedwongen worden om de franchiseonderneming tegen ongunstige voorwaarden te verkopen.

Het uitgangspunt van de wet is dat partijen zich over en weer als goed franchisenemer en franchisegever gedragen en rekening houden met elkaars belangen.

Beoogde inwerkingtreding: 1 januari 2021.