Meteen naar de inhoud

Wat doen wij voor u

Als u letselschade heeft opgelopen komen wij graag bij u thuis om u over de mogelijkheden van het claimen van letselschade te informeren (dat is uiteraard geheel vrijblijvend). Als u besluit om de letselschade te verhalen op de veroorzaker, zullen wij met elkaar onderstaande stappen volgen.

Stap 1:

Inventarisatie

In deze stap vormen we ons een volledig beeld van wat er precies gebeurd is en wat de gevolgen van het ongeval zijn, nu en in de toekomst. De volgende vragen komen hierbij aan bod:

  1. Hoe is de schade ontstaan? Soms is dit complex. Denk aan schade als gevolg van een medische behandeling, of een bedrijfsongeval. Soms is er extra onderzoek naar de toedracht van de gebeurtenis nodig.
  2. Wie is aansprakelijk? Soms is de aansprakelijkheid direct en duidelijk vast te stellen. De partij die aansprakelijk wordt gesteld moet deze aansprakelijkheid echter wel erkennen.
    Als duidelijk is wie aansprakelijk kan worden gesteld, wordt deze partij hiervan op de hoogte gesteld, ook al is er nog geen berekening van de geleden schade beschikbaar. Soms wordt in deze fase een voorschot aangevraagd om te voorkomen dat er financiële problemen ontstaan.

 

Stap 2: De geleden schade vaststellen

Bij het vaststellen van de schade kijken we naar twee soorten schades: de materiële schade en immateriële schade.
Bij materiële schade gaat het om kosten en schade die betrekking hebben op bijvoorbeeld gederfde inkomsten, omdat u niet meer of slechts nog gedeeltelijk kunt werken. Ook medische kosten, kosten voor thuishulp, tuinhulp en andere ondersteuning vallen hieronder. Bij het vaststellen van de schade wordt gekeken naar het moment waarop u volledig klachtenvrij bent. Als u blijvende schade heeft opgelopen dan wordt er vaak een medisch specialist ingeschakeld voor een vakkundig en onafhankelijk oordeel.
Immateriële schade (we noemen dit ook wel smartengeld) is een vergoeding voor de pijn en het leed dat is veroorzaakt. We spreken ook wel van psychisch lijden.

Een goede vaststelling van de schade is van cruciaal belang bij het succesvol claimen van letselschade. Hierbij gaat het niet alleen om de hoogte van de schadevergoeding maar ook om de kwaliteit van de onderbouwing.

Stap 3: De schadeclaim indienen.

Als de aansprakelijkheid duidelijk is en de schade geïnventariseerd, kan de letselschadeclaim worden ingediend. De tegenpartij zal de claim in behandeling nemen een standpunt innemen. Soms gaat de tegenpartij direct akkoord met de claim, maar vaak moet er worden onderhandeld om tot een overeenkomst te komen. Natuurlijk doet RP Advocatuur dat samen met u.

Bij de meeste schadeclaims wordt uiteindelijk overeenstemming bereikt tussen betrokken partijen. Als het echter niet mogelijk is om overeenstemming te bereiken dan bestaat altijd de mogelijkheid om de rechter te vragen een uitspraak te doen.

Begeleiding van begin tot eind.
Het claimen van letselschade is vaak succesvol, maar het realiseren van een succesvolle afhandeling kan soms lastig zijn. RP Advocatuur is gespecialiseerd in alle aspecten van letselschade en staat u vanaf het allereerste begin bij om samen met u tot een bevredigend eindresultaat te komen.