Meteen naar de inhoud

Werknemers die opzeggen: twee keer in de fout!

Arbeidsrechtelijke discussies gaan er vaak over of de werkgever wel of niet rechtsgeldig heeft opgezegd. Gaat het mis (bijvoorbeeld bij een onterecht gegeven ontslag op staande voet) dan heeft dat financiële gevolgen. Eén zo een gevolg is de verschuldigdheid van een schadevergoeding (ter hoogte van het loon over de normaal geldende opzegtermijn).

Het spiegelbeeld hiervan: werknemers die onjuist of onterecht opzeggen. Voorbeeld: een werknemer zegt op met onmiddellijke ingang (en dus zonder inachtneming van de opzegtermijn), want – zo stelt hij – hij is al een hele tijd in een onjuiste loonschaal geplaatst. In de omstandigheden van het geval (onder meer dat de werknemer de werkgever niet in de gelegenheid heeft gesteld de fout te herstellen) vond de kantonrechter echter een ontslagname op staande voet, niet terecht. Daarmee is er dus opgezegd zonder inachtneming van de geldende opzegtermijn en wordt de werknemer een schadevergoeding verschuldigd.

In het tweede geval stuurt de werknemer (kennelijk nadat er tussen werknemer en werkgever wat onenigheid was ontstaan) halverwege augustus een WhatsAppberichtje met de volgende inhoud:  “(… doe vooral geen moeite en aanvaardt mijn ontslag per 1 september a.s. (…)”. Let wel: bij een opzegtermijn van een maand, eindigt de opzegtermijn (bij een correcte opzegging in augustus) niet eerder dan 1 oktober. De kantonrechter zag het WhatsAppbericht als een opzegging per 1 september en daarmee is een onjuiste termijn gehanteerd. Ook hier wordt de werknemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het loon dat bij regelmatige opzegging verschuldigd. Met andere woorden: de werknemer moet een maandloon aan schadevergoeding aan de werkgever betalen.

Dus: niet alleen werkgevers, maar ook werknemers moeten heel goed opletten bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst!

Bron:

ECLI:NL:RBMNE:2022:5072 (Rb Midden-Nederland 7 sep 2022)

ECLI:NL:RBOVE:2023:781 (Rb. Overijssel 24 jan 2023)