Meteen naar de inhoud

Geschillencommissie en Klachtenregeling

Geschillencommissie
U mag van ons een goede kwaliteit van dienstverlening verwachten. Wij hechten daar zelf ook veel waarde aan. Maar het kan altijd gebeuren dat u niet tevreden bent over ons werk. Problemen of discussies proberen wij uiteraard altijd alsnog in onderling overleg met u op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan kunt u de Deken inschakelen. Daarnaast is het kantoor ook aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie is gevestigd in Den Haag. Klik voor adres-gegevens en het reglement van de commissie op het logo hiernaast.

Klachtenregeling
Op iedere opdracht is – naast de mogelijkheid een beroep te doen op de Geschillencommissie – onze interne klachtenregeling van toepassing.
Het indienen van een klacht is voor u uiteraard kostenloos en het kan gaan om klachten over de uitvoering van de opdracht, de kwaliteit van dienstverlening en/of de hoogte van de in rekening gebrachte kosten.
De advocaat beschikt over een kantoorklachtenregeling die voldoet aan het bepaalde in het tweede lid. De advocaat draagt er zorg voor dat klachten conform de kantoorklachtenregeling worden behandeld. In beginsel is mr. R. Pril aangewezen als klachtenfunctionaris en u dient bij hem ook uw klacht in. Betreft het echter (wij zijn een tweemanskantoor) een klacht tegen mr. Pril, dan zal hij er onverwijld voor zorgdragen dat de klacht wordt doorgestuurd naar mevrouw mr. C.R.J. van Assen die vervolgens als klachtfunctionaris zal optreden.

U dient uw klacht schriftelijk in (dat mag per email). Zowel u als klager als degene over wie u klaagt worden in de gelegenheid gesteld om een toelichting te geven. Vervolgens wordt er binnen een maand besloten of uw klacht gegrond is en daarbij kunnen ook aanbevelingen worden gegeven. Als die termijn niet wordt gehaald, dan verneemt u dat met vermelding van de termijn waarbinnen u vervolgens een beslissing kunt verwachten.