Meteen naar de inhoud

Verbeteringen rechtspraak leveren jaarlijks zo’n 735 miljoen op

Snellere rechtszaken en andere verbeteringen binnen de Rechtspraak zorgen voor een winst van zo’n 735 miljoen euro per jaar. Dit is gelijk aan ongeveer 0,2 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP). Vooral de snellere afhandeling van rechtszaken levert veel geld op. Dat rechters in vergelijkbare zaken vaker vergelijkbare vonnissen uitspreken, is ook goed voor de economie. Een belangrijke oorzaak voor dit succes: het jarenlange beleid van rechtbanken om zich sterker op de buitenwereld te richten.

Sneller

Dit blijkt uit deze week gepubliceerd naar de financiële opbrengst van een reeks verbeteringen in de Rechtspraak tussen 1998 en 2013. Vooral de grotere snelheid van rechtszaken vergeleken met vijftien jaar geleden, bespaart de economie geld. Omdat civiele rechtszaken in 2013 gemiddeld een half jaar korter duren dan in 1998, levert dat jaarlijks rond de 200 miljoen euro op. Civiele zaken zijn rechtszaken tussen burgers en bedrijven onderling, bijvoorbeeld arbeidszaken. Bestuurszaken – geschillen tussen overheid en burgers of overheden onderling – duren nu drie tot zes maanden korter: een jaarlijkse winst van zo’n 230 miljoen euro. In totaal leveren kortere ‘doorlooptijden’ de Nederland per jaar ruim 400 miljoen op. Dat is naar schatting 0,12 procent van het BNP.

Voorspelbaar

De genoemde bedragen zijn geen exacte cijfers, maar schattingen. Lastig in cijfers uit te drukken is het effect van een tweede geslaagde hervorming: de toename van het aantal uniforme en consistente vonnissen. Dit houdt in dat rechters in dezelfde type zaken vaker een vergelijkbaar oordeel zijn gaan vellen. Dit vergroot de voorspelbaarheid van de uitkomst van rechtszaken en dat is goed voor de economie.

Korter wachten

Ook de wachttijd in de rechtbanken en gerechtshoven vooraf aan een zitting is gedaald: zo’n anderhalf uur in 15 jaar. Dat bespaart verloren werktijd van rechtzoekenden en advocaten, in totaal zo’n 80 miljoen euro per jaar.

Bron: rechtspraak.nl