Meteen naar de inhoud

Pas op! Zijn uw algemene voorwaarden wel van toepassing?

Algemene voorwaarden zijn vaak bedoeld om aansprakelijkheden te beperken. Inhoudelijk kan er over de inhoud van algemene voorwaarden fel gediscussieerd worden. Denk aan de vraag of bepalingen niet als een “onredelijk beding” moeten worden aangemerkt. In dat geval zijn ze mogelijk niet van toepassing.

Maar voordat je aan die discussie toekomt moeten voorwaarden wel op de juiste manier van toepassing verklaard worden. En dat is een lastige, de wet is daar vrij strikt in (en lang niet altijd praktisch).

Hoofdregel

Nog steeds is de hoofdregel: de voorwaarden dienen  “ter hand” gesteld te worden. De meest zekere weg is dan ook om de voorwaarden al in het offertestadium mee te sturen of mee te geven. Het standaard afdrukken op de achterzijde geeft redelijke zekerheid.

Alternatieven

Slechts voor gevallen waarin ter hand stellen redelijkerwijze niet mogelijk is zijn er alternatieven, namelijk: voor het aangaan van de overeenkomst bekend maken dat de voorwaarden op het bedrijf ter inzage liggen of dat ze zijn gedeponeerd (bij rechtbank of kamer van koophandel) en dat ze op verzoek (gratis) worden toegezonden.

Wat ook mag: het voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter beschikking stellen van de voorwaarden langs elektronische weg. Vermelden op de website is een optie (maar dan moet dat wel via een link die direct naar die voorwaarden doorklikt; men moet niet hoeven zoeken). De voorwaarden moeten ook gemakkelijk kunnen worden opgeslagen (bijv. in een pdf). In dit geval mag toesturen (wederom in een op te slaan bestand) per e-mail ook.

Dus?

Waar mogelijk; geef of stuur de voorwaarden voor het aangaan van de overeenkomst (dat is vaak in de offertefase) gewoon mee. Geef daarnaast aan dat de voorwaarden ter inzage op het bedrijf liggen en op eerste verzoek kosteloos worden toegestuurd. Zet ze op uw site en neem in uw e-mail standaard op dat er voorwaarden van toepassing, het liefst met een directe link.

Deponeren? Ja, wel zo veilig. Als u dat bij de Kamer van Koophandel doet is dat een stuk goedkoper dan dat u ze bij de rechtbank deponeert.

Weggegooid geld

Misschien heeft u al eens (fors) geïnvesteerd in het laten opstellen van voorwaarden. Dat is weggegooid geld, als die voorwaarden vervolgens niet gelden, omdat u aan een aantal eisen niet voldoet. Opgepast dus!

 

Klik voor meer interessante artikelen op: Archief

Pas op! Zijn uw algemene voorwaarden wel van toepassing?

Algemene voorwaarden zijn vaak bedoeld om aansprakelijkheden te beperken. Inhoudelijk kan er over de inhoud van algemene voorwaarden fel gediscussieerd worden. Denk aan de vraag of bepalingen niet als een “onredelijk beding” moeten worden aangemerkt. In dat geval zijn ze mogelijk niet van toepassing.

Maar voordat je aan die discussie toekomt moeten voorwaarden wel op de juiste manier van toepassing verklaard worden. En dat is een lastige, de wet is daar vrij strikt in (en lang niet altijd praktisch).

Hoofdregel
Nog steeds is de hoofdregel: de voorwaarden dienen  “ter hand” gesteld te worden. De meest zekere weg is dan ook om de voorwaarden al in het offertestadium mee te sturen of mee te geven. Het standaard afdrukken op de achterzijde geeft redelijke zekerheid.

Alternatieven
Slechts voor gevallen waarin ter hand stellen redelijkerwijze niet mogelijk is zijn er alternatieven, namelijk: voor het aangaan van de overeenkomst bekend maken dat de voorwaarden op het bedrijf ter inzage liggen of dat ze zijn gedeponeerd (bij rechtbank of kamer van koophandel) en dat ze op verzoek (gratis) worden toegezonden.

Wat ook mag: het voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter beschikking stellen van de voorwaarden langs elektronische weg. Vermelden op de website is een optie (maar dan moet dat wel via een link die direct naar die voorwaarden doorklikt; men moet niet hoeven zoeken). De voorwaarden moeten ook gemakkelijk kunnen worden opgeslagen (bijv. in een pdf). In dit geval mag toesturen (wederom in een op te slaan bestand) per e-mail ook.

Dus?
Waar mogelijk; geef of stuur de voorwaarden voor het aangaan van de overeenkomst (dat is vaak in de offertefase) gewoon mee. Geef daarnaast aan dat de voorwaarden ter inzage op het bedrijf liggen en op eerste verzoek kosteloos worden toegestuurd. Zet ze op uw site en neem in uw e-mail standaard op dat er voorwaarden van toepassing, het liefst met een directe link.

Deponeren? Ja, wel zo veilig. Als u dat bij de Kamer van Koophandel doet is dat een stuk goedkoper dan dat u ze bij de rechtbank deponeert.

Weggegooid geld
Misschien heeft u al eens (fors) geïnvesteerd in het laten opstellen van voorwaarden. Dat is weggegooid geld, als die voorwaarden vervolgens niet gelden, omdat u aan een aantal eisen niet voldoet. Opgepast dus!

Klik voor meer interessante artikelen op: Archief