Meteen naar de inhoud

Identiteitsfraude bij internetkoop: wiens risico?

Is risico onduidelijkheid over identiteit contractsluitende partij bij internetkoop voor rekening van degene wiens naw-gegevens zijn gebruikt?

Neen. Indien vermeende koper gemotiveerd stelt slachtoffer van identiteitsfraude te zijn, dient verkoper aan te tonen dat slachtoffer koopovereenkomst wilde aangaan.

Identiteitsfraude

Direct Pay Services BV vordert veroordeling van de vermeende koper van twee stofzuigers tot betaling van de koopsom van € 111,96 aan hoofdsom. Gedaagde stelt dat hij de via internet gesloten koopovereenkomst niet is aangegaan, noch iemand hiertoe opdracht heeft gegeven. Hij zou slachtoffer zijn van identiteitsfraude en heeft geen stofzuigers in ontvangst genomen.

Wiens risico?

De kantonrechter overweegt dat verkoper Pleinshoppen de vordering rechtsgeldig heeft overgedragen aan Direct Pay Services. Gedaagde stelt dat iemand anders zijn naam en oude adres heeft gebruikt bij het via internet kopen van de stofzuigers en dat hijzelf dus geen koopovereenkomst is aangegaan. Direct Pay Services slaagt er niet in aan te tonen dat de verklaring om de koopovereenkomst aan te gaan wel degelijk daadwerkelijk van gedaagde afkomstig is. Het risico van de onduidelijkheid omtrent de identiteit van de contractsluitende partij komt niet voor risico van gedaagde. Voor zover Direct Pay heeft willen stellen dat gedaagde contractspartij is geworden door het aanvaarden en behouden van de geleverde goederen, vindt dit standpunt geen steun in het recht. Volgt afwijzing.

Bron: Prg 2014-23, Rechtbank Limburg, kanton Maastricht, 17 september 2014