Meteen naar de inhoud

Bitcoin wettig betaalmiddel?

Is bitcoin geld in de zin van Afdeling 6.1.11 BW?

Nee. Euro is bij uitsluiting van alle andere geldmiddelen wettig betaalmiddel en bitcoin is slechts ruilmiddel.

Schadevergoeding?

Eiser vordert onder meer veroordeling tot betaling van € 14.168 aan hoofdsom vanwege niet-nakoming van de overeenkomst tot levering van bitcoins. Tevens wordt schadevergoeding gevorderd tot een bedrag van € 132.792 als gevolg van ontbinding en koersverlies. Gedaagde erkent de geclaimde terugbetaling van € 14.168, maar betwist dat sprake is van betaling van een geldsom in Bitcoins ex art. 6:125 BW. Er kan dus geen sprake zijn van schadevergoeding.

Ruilmiddel

De rechtbank overweegt dat de vordering tot € 14.168 wordt toegewezen. Echter, de schadevergoeding wordt niet toegewezen, omdat de bitcoin geen geld is in de zin van Afdeling 6.1.11 BW. De bitcoin is slechts een ruilmiddel. Derhalve is art. 6:125 BW niet van toepassing. Weliswaar kan een gebruiker zijn Bitcoins bewaren in een ‘wallet’ bij een aanbieder van meerdere (gebundelde) ‘wallets’, maar dat maakt deze aanbieder nog geen giro-instelling ex art. 6:114 BW. Ex art. 10 en 11 Verordening 974/98 EG hebben alleen de eurobiljetten en euromunten de status van wettig betaalmiddel. De Euro is bij uitsluiting van alle andere geldmiddelen een wettig betaalmiddel in Nederland. Voorts valt de bitcoin volgens de Minister van Financiën niet onder de definitie van (elektronisch) geld in de zin van de Wet financieel toezicht en kan de Bitcoin niet als wettig betaalmiddel worden gezien, maar als ruilmiddel tussen particulieren (Brief Minister van Financiën van 19 december 2013 kenmerk: FM/2013/1939 U).

Bron: Prg 2014-16, Rechtbank Overijssel, 14 mei 2014