Meteen naar de inhoud

Asbestose slachtoffers ook recht op financiële tegemoetkoming

Asbestose

Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden, maar het inademen van asbestvezels in het verleden maakt mensen nu nog ziek. Asbestose werd al lang geleden als eerste beroepsziekte ten gevolge van asbestblootstelling ontdekt. Het is een stoflongziekte die veroorzaakt wordt doordat mensen asbestdeeltjes in de longen hebben gekregen. De ziekte is chronisch en heeft een aanlooptijd van ten minste15 jaar. Asbestose heeft vooral werknemers of zelfstandigen getroffen die in het verleden, met name in de jaren 60 en 70, intensief en langdurig onbeschermd met asbest werkten.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming in de geleden immateriële schade bedraagt 19.201 euro. Waar mogelijk zal de verstrekte tegemoetkoming worden verhaald op aansprakelijk te stellen partijen. De tegemoetkoming moet worden gezien als een uiting van maatschappelijke betrokkenheid bij het leed van de slachtoffers en is geen vervanging voor schadevergoeding door de partij die de ziekte heeft veroorzaakt.

Voorwaarden

Personen die in aanmerking willen komen voor de financiële tegemoetkoming moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet vaststaan dat betrokkene beroepsmatig langdurig en intensief aan asbest is blootgesteld. Het IAS voert dit onderzoek uit. Verder dient de diagnose asbestose te zijn gesteld en moet er sprake zijn van een ernstige mate van longfunctieverlies. Het Nederlands Asbestose Panel (NAP) van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) zal hiervoor de medische beoordeling doen. Mensen die niet in loondienst aan asbest zijn blootgesteld, moeten bovendien aantonen minimaal tien jaar aaneengesloten in Nederland te hebben gewoond in de periode van asbestbesmetting. Een immateriële schadevergoeding of tegemoetkoming van derden wordt in mindering gebracht van de tegemoetkoming.