Meteen naar de inhoud

Smartengeld

Smartengeld is een schadevergoeding voor “”immateriële”” schade. Hieronder wordt schade verstaan die veroorzaakt is door leed, pijn en gederfde levensvreugde als gevolg van letsel. Ook de emotionele en psychische gevolgen van blijvend letsel vallen onder immateriële schade. Elementen die meespelen bij de hoogte van smartengeld, zijn:

  1. Verlies van zicht en/of gehoor
  2. Verlies van reuk en smaak
  3. Verlies van ledematen
  4. Verminking, bijvoorbeeld van het gelaat
  5. Hobby’s en sport niet meer uit kunnen oefenen
  6. In sociaal isolement raken
  7. Blijvende pijn en beperkingen
  8. Inwendig letsel

Smartengeld kan de pijn vaak niet wegnemen maar toekenning van smartengeld is een erkenning van de pijn die is veroorzaakt. Voor veel slachtoffers van letselschade is dit belangrijker dan het toegewezen geldbedrag.

Shockschade

Als u getuige bent geweest van een ernstig ongeval, of direct na het ongeval geconfronteerd bent met de gevolgen hiervan, kan er shockschade ontstaan. Er is sprake van shockschade als door de gebeurtenis een in de psychiatrie erkend ziektebeeld ontstaat. Verder geldt als voorwaarde dat er een nauwe band moet zijn tussen u en het slachtoffer. Als u slachtoffer bent van shockschade komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding van uw schade, waaronder smartengeld.

Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor smartengeld, neem dan vrijblijvend contact op met RP Advocatuur. U krijgt van ons een eerlijk advies!