Meteen naar de inhoud

Schade werknemer leidt tot schade werkgever: wat nu?

Stel, uw werknemer overkomt buiten werktijd een ernstig verkeersongeval. Hij is daardoor weken, zo niet maanden uit de running. U dient hem op basis van de wet door te betalen en actief mee te werken aan re-integratie. Kortom, u draait voor de kosten op.

Is daar iets aan te doen?
Ja, als er een aansprakelijke partij is aan te wijzen, is daar zeker iets aan te doen. De wetgever heeft  bepaald dat in dit soort situaties drie zaken voor vergoeding in aanmerking komen (zgn. loonregres):

1. het netto doorbetaalde salaris;
2. de kosten van re-integratie;
3. de kosten van uw belangenbehartiger.

Netto doorbetaalde salaris
U kunt als werkgever alleen díe kosten verhalen, die uw werknemer, als hij de kosten zelf had gemaakt, ook had kunnen verhalen. Wij noemen dit het civiele plafond. Dit heeft tot gevolg dat u het netto doorbetaalde salaris kunt verhalen en niet het bruto salaris.

Kosten van re-integratie
Hieronder vallen:

a.
kosten die verbonden zijn aan de administratieve activiteiten die u als werkgever verricht of laat verrichten in verband met de re-integratie (dus ook de kosten van uw arbodienst!);

b.
kosten van activiteiten die uw werknemer onderneemt met het oog op terugkeer naar werk (dus bijvoorbeeld de kosten van een door u ingeschakeld re-integratiebedrijf);

c.
kosten die gemaakt worden om de bereikbaarheid van de werkplek te verbeteren (taxikosten) of de werkplek zelf aan te passen.

Kosten van advocaat
Indien het causale verband tussen het ongeval van uw werknemer en de door u gemaakte en/of te maken kosten vast staat, dienen de redelijke kosten van uw belangenbehartiger te worden vergoed.

Bovenstaande opsomming is limitatief. Kosten van bijvoorbeeld vervangend personeel of schade vanwege gemiste of gedaalde omzet, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Klik voor meer interessante artikelen op: Archief