Meteen naar de inhoud

Ontslag bij verdenking strafbaar feit gerechtvaardigd?

Kunt u als werkgever overgaan tot ontslag op staande voet, indien uw werknemer wordt verdacht van een strafbaar feit, maar nog niet is veroordeeld? Ja, ook bij de enkele verdenking van een strafbaar feit kan sprake zijn van omstandigheden die onmiddellijk ingrijpen in de vorm van ontslag rechtvaardigen.

Casus
De bedrijfsleider van een garagebedrijf waar ambulances hersteld worden, wordt op het werk gearresteerd wegens het opzettelijk onklaar maken van ambulances. De werkgever schorst de bedrijfsleider en na voorgeleiding bij de rechter-commissaris volgt ontslag op staande voet. De werknemer vernietigt het ontslag en vordert na detentie bij voorlopige voorziening doorbetaling van loon, stellende dat geen sprake is van een dringende reden, er geen wederhoor heeft plaatsgevonden, het ontslag niet onverwijld is gegeven en dat ten tijde van het ontslag slechts sprake was van een verdenking.

Volgens de kantonrechter kan het verwijt dat geen wederhoor is toegepast de stelling dat geen sprake is van een geldig ontslag niet dragen. Weliswaar zegt het iets over de benodigde zorgvuldigheid, maar een vereiste is dit niet. De stelling dat het ontslag niet onverwijld is gegeven, wordt verworpen, omdat een werkgever enige tijd heeft voor beraad. Juist het afwachten van de voorgeleiding ‘hopende dat alles een vergissing was’, getuigt van zorgvuldigheid.

Evenzo kan de vordering niet worden afgewezen, omdat slechts sprake was van een verdenking en niet van een veroordeling en derhalve minder ingrijpende maatregelen voorhanden waren. Ook bij de enkele verdenking van een strafbaar feit kan sprake zijn van omstandigheden die onmiddellijk ingrijpen in de vorm van ontslag rechtvaardigen. Gelet op de ernst van de beschuldigingen, de relatie tussen het strafbare feit en het werk, de leidinggevende positie, de publiciteit en de afhankelijkheid van opdrachtgevers, is niet uit te sluiten dat een bodemrechter concludeert dat het ontslag terecht is.

Uiteraard zijn er wel psychische omstandigheden die een rol kunnen spelen bij de beoordeling, doch in het kader van deze procedure was geen ruimte voor uitvoerig debat. Het is voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet ook niet noodzakelijk dat de gedragingen de bedrijfsleider feitelijk kunnen worden verweten.

Klik voor meer interessante artikelen op: Archief