Meteen naar de inhoud

Zieke werknemer versus bedrijfseconomische omstandigheden

Kan arbeidsovereenkomst zieke werknemer worden ontbonden op grond van bedrijfseconomische omstandigheden?

Ja, maar niet als bedrijfseconomische reden blijkt te zijn gelegen in omstandigheid dat werkgever kosten van arbeidsongeschiktheid niet heeft verzekerd en deze kosten zwaar drukken.

Reflexwerking opzegverbod

Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte systeembeheerder wegens bedrijfseconomische redenen. Om een faillissement te voorkomen, dienen arbeidsplaatsen te vervallen. Werknemer concludeert tot afwijzing. Volgens hem is de reden voor het verzoek het feit dat door werkgever geen verzekering voor de kosten van arbeidsongeschiktheid is afgesloten. Hij beroept zich op de reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte.

Grondslag ontbindingsverzoek

Volgens de kantonrechter is sprake van een opzegverbod omdat werknemer ziek is, maar brengt dat niet zonder meer mee dat het verzoek geacht wordt daarmee verband te houden. De omstandigheid dat werkgever niet is verzekerd tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en de kosten van arbeidsongeschiktheid zwaar drukken op zijn debetpositie, brengt mee dat de mogelijkheid reëel aanwezig is, dat juist deze gevolgen voor werkgever van doorslaggevend belang zijn bij de bepaling van de bedrijfseconomische reden. Nu daarvan daadwerkelijk sprake is, dient aan het opzegverbod wegens ziekte reflexwerking toe te komen. De grondslag van het ontbindingsverzoek is immers indirect gelegen in de arbeidsongeschiktheid.

Bron: Prg 2014-21, Rechtbank Noord-Holland, kanton Haarlem, 1 juli 2014