Meteen naar de inhoud

Werkgever aansprakelijk voor valpartij werknemer?

Is werkgever aansprakelijk voor schade van werkneemster die uitglijdt over gemorste koffie op trap?

Neen. Tussen morsen en schoonmaken is altijd een paar minuten gelegen. Van ervaren werkneemster mag worden verwacht dat zij beter oplet.

Uitglijden

Werkneemster van verpleegtehuis glijdt uit over gemorste koffie op de trap, terwijl zij naaldcontainers vervoert. Zij breekt haar middenhandsbeentje en stelt de rechtsopvolger van werkgever aansprakelijk. Volgens werkneemster is het risico vergroot, omdat onvoldoende wordt schoongemaakt. Daarnaast heeft werkgever verzuimd te zorgen voor een adequate ongevallenverzekering. Werkgever betwist aansprakelijkheid.

Zorgplicht werkgever

Volgens het hof staat vast dat werkneemster zeer ervaren was en de werkzaamheden die zij tijdens het ongeval verrichte gebruikelijk waren. Het is niet gebleken dat de trap niet aan de veiligheidseisen voldeed. Daarnaast werd de trap wekelijks schoongemaakt en zodra het schoonmaakbedrijf een melding kreeg, werd ogenblikkelijk actie ondernomen. Dat inderdaad vaak koffie op de trap lag, is onvoldoende om aan te nemen dat werkgever tekort is geschoten in haar zorgplicht, nu tussen het moment van morsen en schoonmaken altijd een paar minuten gelegen is. De zorgplicht gaat echter niet zover dat werkgever zelfstandig en regelmatig de trap moet inspecteren om te zien of ergens koffie ligt. Ook mag van een zeer ervaren werkneemster worden verwacht dat zij er rekening mee houdt dat de trap glad kan zijn en zelf voldoende oplet. Het verwijt dat werkgever niet heeft gezorgd voor een adequate ongevallenverzekering wordt eveneens verworpen, nu een dergelijke verzekeringsverplichting uitsluitend wordt aanvaard met betrekking tot schade die werknemers lijden als deelnemer van het wegverkeer. De vordering wordt afgewezen, aangezien het ongeval veeleer een gevolg is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Bron: Prg 2014-21, Hof Den Haag, 20 mei 2014