Meteen naar de inhoud

Vrijspraak: Vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomsten volgen elkaar de laatste tijd in een rap tempo op. De ene overeenkomst na de andere komt onze mailbox binnen, te ondertekenen door de cliënt. En niet alleen op het gebied van arbeidsrecht, waar werkgevers en werknemers hun afspraken bij einde dienstverband goed vastleggen, maar ook in letselschadezaken. Júist in letselschadezaken, op dit moment.

Branchebreed merken we dat er de laatste 3 maanden minder ongevallen gebeurden. Vanwege de coronacrisis waren er natuurlijk minder mensen op de weg. Veel mensen werkten thuis, veel bedrijven zaten dicht of waren slechts gedeeltelijk in bedrijf. Inmiddels komt de economie weer langzaam op gang en wordt het weer drukker op straat. Toch was het aantal doden in het verkeer niet afgenomen. Dus hoewel het aantal auto’s op de weg was gehalveerd, is het aantal verkeersdoden tijdens de lockdown nauwelijks gedaald. Ongevallen waren ernstiger en eisten meer slachtoffers, vooral onder kinderen en ouderen. Er speelden meer kinderen op straat, de – vaak ernstige – ongevallen met een e-bike namen toe.

Maar minder verkeersongevallen leidden er wel toe, dat er wat ruimte ontstond bij letselschadebehandelaars en verzekeraars. De werkdruk nam wat af, hetgeen resulteerde in meer tijd voor eindregelingen. Gemaakte afspraken worden vastgelegd; partijen kunnen er nadien niet meer op terugkomen. Finale kwijting wordt verleend. Uitzonderingen daargelaten. Soms wordt er een voorbehoud opgenomen in de overeenkomst, zodat men bij verergering van klachten weer op de zaak terug kan komen. Doorgaans kunnen slachtoffers na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst opgelucht ademhalen. De zaak is geregeld, men kan weer verder. Dat brengt rust met zich mee. Ik ben er altijd weer blij om dat ik de cliënten heb mogen begeleiden in dit voor hen toch vaak heftige en soms ook langslepende proces.