Meteen naar de inhoud

Vrijspraak: Letselschade, deel 2

En dan erkent de verzekeraar de aansprakelijkheid. Zij ziet in dat er ergens iets mis is gegaan en zij is bereid uw schade te vergoeden. Tot op zekere hoogte. Er gelden voorwaarden. Zo heeft een slachtoffer een schadebeperkingsplicht. Er moet telkens gekeken worden of een bepaalde schade door een andere verzekering of instantie gedekt wordt. Als de kosten van fysiotherapie onder de zorgverzekering vallen, dan gaat die vergoeding voor. De zorgverzekeraar kan dan wel weer regres nemen op de aansprakelijke partij. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de uitkering verstrekt door het UWV.

Per schadepost gaan we bekijken welke vergoeding daar tegenover dient te staan. De meest voorkomende zijn verlies aan verdienvermogen (oftewel inkomensschade), huishoudelijke hulp, hulp voor kluswerkzaamheden in en rondom uw huis, reis- en medische kosten en tot slot smartengeld. Medische informatie wordt bij de behandelende artsen opgevraagd en voorgelegd aan onze medisch adviseur. Afhankelijk van uw herstel worden telkens plannen gemaakt. Bijvoorbeeld het opstarten van een revalidatietraject. Kunt u niet meer naar uw eigen werk, dan wordt er een arbeidsdeskundige ingeschakeld om u te begeleiden naar ander werk. Eventueel dient omscholing plaats te vinden.

Nadat u uitbehandeld bent, kan er een onafhankelijke medische deskundige worden ingeschakeld. Hij beoordeelt of er sprake is van een medische eindtoestand, waarna uw letselschadezaak eventueel afgewikkeld kan worden. Al dan niet met een voorbehoud om op de zaak terug te kunnen komen, voor het geval er in de toekomst een verslechtering van uw situatie wordt verwacht. Hoe zo’n eindregeling er uit kan zien, hoort u volgende maand van mij. Wordt wederom vervolgd…

Bron: Hart van Enschede, 18 mei 2017