Meteen naar de inhoud

Vrijspraak: Corona-gevolgen

Inmiddels al een behoorlijk aantal besmettingen en enkele doden. En voorlopig lijkt het nog niet over te zijn. We hebben feitelijk geen idee hoe ernstig het nu allemaal is. Is het gevaarlijker en besmettelijker dan een “gewone” griep?  Ondertussen is wel duidelijk geworden dát er gevolgen zijn. In het buitenland worden evenementen afgelast, sportwedstrijden worden zonder publiek afgewerkt. Dat kan natuurlijk ook in Nederland gaan gebeuren. En welke gevolgen heeft dat dan voor ondernemers en wat kunt u dan nog doen? Als er sprake is van een bijzondere situatie (omstandigheden die samenhangen met het coronavirus zouden daar onder kunnen vallen) die niet onder het normale bedrijfsrisico valt en als er als gevolg daarvan tenminste 20% minder werk is, dan kunt u werktijdverkorting voor uw werknemers aanvragen. De vergunning dient u (digitaal) aan te vragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ieder geval wordt apart beoordeeld en een vergunning wordt voor een periode van 6 weken verleend en geldt voor een maximum van 24 weken.

Er wordt géén ontheffing verleend:

–           over perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag is ontvangen;

–           voor zover het personeelsbestand niet op de redelijkerwijs te verwachten behoefte van het bedrijf is afgestemd;

–           als de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking.

Als u een aanvraag heeft gedaan en u verkrijgt de vergunning moet u dat zo snel mogelijk aan het UWV melden. De werknemers blijven in dienst en u betaalt uiteraard gewoon het loon aan de werknemers door, maar vervolgens wordt de WW uitkering aan de werkgever overgemaakt.

Het is te hopen dat de gevolgen enigszins beperkt blijven, maar komt u door het rondwarende virus in de problemen, dan biedt bovenstaande mogelijkheid wellicht een oplossing.

Hart van Enschede, 13 maart 2020