Meteen naar de inhoud

Vrijspraak: Affectieschade

Het nieuwe jaar is begonnen, de kop is eraf. Het gelukwensen is achter de rug en nu weer aan het werk. En zoals elk jaar het geval is, treden er ook dit jaar nieuwe wetten in. Eén ervan op het gebied van letselschade. Het betreft een wet waar we al jarenlang op wachten. Telkens bleef het maar bij een wetsvoorstel en kwam het niet door de Kamer, waarna het weer jaren stil bleef. Maar hier is ‘ie dan: de wet voor vergoeding van affectieschade.

Affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden, of ernstig of blijvend letsel hebben. Vooral dat laatste is van belang. Er moet sprake zijn van ernstig of blijvend letsel. Een kind blijft levenslang ernstig gehandicapt na een verkeersongeval. Of er is sprake van overlijden door een medische fout. Dat zijn situaties waaraan gedacht moet worden bij deze nieuwe regelgeving. Lang niet iedere naaste van een (verkeers)slachtoffer komt dus in aanmerking. Het is aan de rechter om te oordelen wat onder ernstig letsel valt.

Tot 1 januari kon uitsluitend het slachtoffer zelf een smartengeldvergoeding vorderen van diegene die aansprakelijk is voor zijn of haar letselschade. Een vergoeding voor affectieschade was tot dusverre in Nederland niet mogelijk. Sinds 1 januari is er dus recht op een vergoeding voor dierbaren die verdriet hebben en met wie het slachtoffer zijn leven deelde.

Welk bedrag betaald moet worden hangt onder meer af van de relatie met het slachtoffer, of er sprake is van een ongeluk of een misdrijf en of er sprake is van -daar komt ‘ie weer- ernstig en blijvend letsel of overlijden. Het gaat om een regeling met vaste bedragen tussen € 12.500,- en € 20.000,-. Het is nu afwachten hoe deze nieuwe wet in de praktijk uitpakt. De tijd zal het leren!

Bron: Hart van Enschede, 11 januari 2019