Meteen naar de inhoud

Terugkeer naar UWV gaat werkgever geld kosten

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn geweest voor de Ziektewet en terugkeren naar het UWV gaan hiervoor een speciale terugkeerpremie betalen. Dit heeft minister Asscher (Sociale Zaken) vorige week bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De huidige minimum ziektewetpremie is volgens de minister te laag en zou werkgevers te zeer aanmoedigen enkel op basis van prijs te kiezen voor het UWV.

De minister constateert dat het aantal risicodragers voor de ZW sinds 2013 sterk toeneemt. Op 1 januari 2014 werden 2.600 werkgevers eigenrisicodrager voor de Ziektewet. De markt voor ZW ERD verzekeringen heeft vanaf die datum een impuls gekregen door de introductie  van een premiedifferentiatie. Hoe meer (ex-)werknemers in de Ziektewet terechtkomen, hoe hoger de lasten voor de werkgever. Werkgevers die ervoor kiezen om zelf eigenrisicodrager te worden, hoeven deze gedifferentieerde premie niet te betalen.

Onevenwichtigheid

Asscher stelt dat hij “los van de verwachte ontwikkeling van het aantal eigenrisicodragers” een onevenwichtigheid heeft geconstateerd in het stelsel als het gaat om bedrijven die terug willen keren naar het UWV. “Een grote werkgever die na meer dan twee jaar eigenrisicodragerschap terugkeert naar het UWV is, de eerste twee jaar, een minimumpremie (in 2014 van 0,14%) verschuldigd. Aangezien direct na terugkeer al ZW-uitkeringen kunnen ontstaan, staat deze minimumpremie niet in verhouding tot het risico in de eerste twee kalenderjaren na terugkeer.”

Schadebeheersing

Hierdoor kunnen werkgevers volgens Asscher alleen vanwege de lage premiestelling kiezen voor terugkeer naar het publieke stelsel. “Het uitgangspunt van schadelastbeheersing staat dan niet meer centraal bij de keuze voor publieke verzekering of eigenrisicodragerschap. Ik vind dan ook een meer risicodekkende ZW-premie in de eerste jaren na terugkeer naar het UWV gewenst. Daarom bereid ik de invoering voor van een terugkeerpremie, per 1 januari 2015, die meer in verhouding staat tot het ZW-risico.”

Deze terugkeerpremie zal gaan gelden voor alle (middel)grote werkgevers die na bekendmaking van de kamerbrief kiezen om na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terug te keren naar het UWV.

(Bron: Assurantiemagazine, 21 maart 2014)

 Klik voor meer interessante artikelen op: Archief

 

Terugkeer naar UWV gaat werkgever geld kosten

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn geweest voor de Ziektewet en terugkeren naar het UWV gaan hiervoor een speciale terugkeerpremie betalen. Dit heeft minister Asscher (Sociale Zaken) vorige week bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De huidige minimum ziektewetpremie is volgens de minister te laag en zou werkgevers te zeer aanmoedigen enkel op basis van prijs te kiezen voor het UWV.

De minister constateert dat het aantal risicodragers voor de ZW sinds 2013 sterk toeneemt. Op 1 januari 2014 werden 2.600 werkgevers eigenrisicodrager voor de Ziektewet. De markt voor ZW ERD verzekeringen heeft vanaf die datum een impuls gekregen door de introductie  van een premiedifferentiatie. Hoe meer (ex-)werknemers in de Ziektewet terechtkomen, hoe hoger de lasten voor de werkgever. Werkgevers die ervoor kiezen om zelf eigenrisicodrager te worden, hoeven deze gedifferentieerde premie niet te betalen.Onevenwichtigheid
Asscher stelt dat hij “”los van de verwachte ontwikkeling van het aantal eigenrisicodragers”” een onevenwichtigheid heeft geconstateerd in het stelsel als het gaat om bedrijven die terug willen keren naar het UWV. “”Een grote werkgever die na meer dan twee jaar eigenrisicodragerschap terugkeert naar het UWV is, de eerste twee jaar, een minimumpremie (in 2014 van 0,14%) verschuldigd. Aangezien direct na terugkeer al ZW-uitkeringen kunnen ontstaan, staat deze minimumpremie niet in verhouding tot het risico in de eerste twee kalenderjaren na terugkeer.””

Schadebeheersing
Hierdoor kunnen werkgevers volgens Asscher alleen vanwege de lage premiestelling kiezen voor terugkeer naar het publieke stelsel. “”Het uitgangspunt van schadelastbeheersing staat dan niet meer centraal bij de keuze voor publieke verzekering of eigenrisicodragerschap. Ik vind dan ook een meer risicodekkende ZW-premie in de eerste jaren na terugkeer naar het UWV gewenst. Daarom bereid ik de invoering voor van een terugkeerpremie, per 1 januari 2015, die meer in verhouding staat tot het ZW-risico.””

Deze terugkeerpremie zal gaan gelden voor alle (middel)grote werkgevers die na bekendmaking van de kamerbrief kiezen om na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terug te keren naar het UWV.

(Bron: Assurantiemagazine, 21 maart 2014)

 

Klik voor meer interessante artikelen op: Archief