Meteen naar de inhoud

Struikelen over stofzuigerslang: werkgever aansprakelijk?

Werkgever exploiteert een autoverhuurbedrijf. Werknemer is verantwoordelijk voor het halen en brengen, alsmede het schoonmaken van huurauto’s. Tijdens het schoonmaken van een bestelbus – die half stond geparkeerd op de stoep en half op de weg – is werknemer achterwaarts uit de bestelbus gestapt. Daarbij is hij gestruikeld over de slang van een stofzuiger, waardoor hij met zijn rechterarm lelijk ten val is gekomen op de stoeprand. Werknemer heeft werkgever vervolgens aansprakelijk gesteld voor de schade als gevolg van het ongeval.

De kantonrechter heeft de schadevordering van de werknemer afgewezen, omdat het ongeval is gebeurd tijdens een alledaagse handeling, waarvoor geen specifieke waarschuwing of instructie hoeft te worden gegeven. Het feit dat de bestelbus scheef stond tijdens het schoonmaken, maakt het oordeel van de kantonrechter niet anders.


In hoger beroep komt het Hof Arnhem-Leeuwarden tot een ander oordeel dan de kantonrechter. Na te hebben vastgesteld dat werknemer schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden, beoordeelt het Hof of de werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht. In dit verband heeft het Hof onder meer overwogen, dat van de werkgever mag worden verwacht dat: a) hij zijn werknemers op een gelijkvloerse ondergrond laat werken; of wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn b) hij maatregelen treft om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt door een niveauverschil van de ondergrond.

Het Hof overweegt vervolgens dat de werkgever in deze zaak geen instructies over de schoonmaakwerkzaamheden heeft gegeven, maar de wijze waarop het schoonmaken zou moeten gebeuren aan de werknemers zelf heeft overgelaten. Omdat de werkgever niet heeft voldaan aan zijn instructieplicht, oordeelt het Hof dat de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Uiteindelijk laat de Hoge Raad het arrest van het Hof in stand. Werkgever wordt aansprakelijk geacht.

Uitspraak: HR 26 juni 2015