Meteen naar de inhoud

Schending relatiebeding?

In arbeidsovereenkomst opgenomen relatiebeding verbiedt werknemer cliënten te benaderen gedurende 1 jaar na einde dienstverband. Verbeurt werknemer ook boetes als tijdens dienstverband relaties worden benaderd?

Neen. Relatiebeding met betrekking tot na einde dienstverband is niet vatbaar voor overtreding gedurende het dienstverband.

LinkedIn

Werknemer zend vlak voor einddatum dienstverband een LinkedIn-bericht naar de relaties van werkgeefster, waarin hij stelt verheugd te zijn met de spoedige indiensttreding bij de concurrent en iedereen op de hoogte te houden. In zijn arbeidsovereenkomst is echter een relatiebeding opgenomen, dat hem verbiedt gedurende 1 jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst zonder toestemming van werkgeefster arbeidsrelaties te benaderen. Ondanks rectificatie door werknemer vordert werkgeefster de verbeurde boetes. Werkgeefster wordt in het gelijk gesteld door de kantonrechter. Werknemer gaat in beroep.

Voor en na arbeidsovereenkomst

Volgens het hof maakt de arbeidsovereenkomst een duidelijk onderscheid tussen situatie vóór en na de arbeidsovereenkomst. Het beding verbiedt het benaderen van (potentiële) relaties na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Dit ligt voor de hand, omdat een dergelijk verbod werknemer zou belemmeren in zijn functie-uitoefening. Het betreffende LinkedIn-bericht is vijf dagen voor einddatum dienstverband verzonden. Hierdoor kan hoe dan ook geen boete op basis van het relatiebeding zijn verbeurd. Voor onrechtmatig handelen is onvoldoende gesteld. Daarnaast brengt de inhoud van het beding niet zonder meer mee dat werknemer in strijd met het relatiebeding heeft gehandeld. Op dit punt zal het oorspronkelijke vonnis worden vernietigd.

Bron: Prg 2014-16, Hof Arnhem-Leeuwarden, 10 juni 2014