Meteen naar de inhoud

Opvallend hoge ontslagvergoeding: correctiefactor 5!

Ontslagprocedure zorginstelling. De kantonrechter paste in deze zaak de kantonrechtersformule toe met een correctiefactor van 5 (daar waar 1 of 2 gebruikelijk is), hetgeen neerkomt op een vergoeding van ruim € 141.000,00 bruto. Een opvallend hoog bedrag voor deze werknemer.

Voorval

In de nacht van 9 op 10 juni 2013 heeft zich tijdens de nachtdienst een incident voorgedaan met een bewoner, een volwassen man met een fors postuur en het verstandelijke niveau van een 5-jarige. Nadat deze bewoner zich in een halletje van zijn woongroep had laten vallen en daar heeft liggen schreeuwen en met benen en armen lag te spartelen, heeft de desbetreffende werknemer samen met twee van zijn collega’s de bewoner getracht te verplaatsten uit het halletje. Daarbij is de bewoner met zijn rug in aanraking gekomen met de nylon vloerbedekking en heeft hij een forse schaafwond opgelopen.

De reactie van de zorginstelling was buiten proporties. In plaats van normaal te communiceren, zijn de bij het incident betrokken medewerkers door de zorginstelling direct in het beklaagdenbankje gezet, zijn zij op non-actief gesteld en is Hoffmann Bedrijfsrecherche op hen afgestuurd. De betreffende werknemer heeft dit als zeer disproportioneel en zeer belastend ervaren. Het valt de zorginstelling te verwijten dat zij niet heeft willen luisteren naar de redelijke uitleg van de medewerkers over de aanpak van de bewoner in de bewuste nacht maar direct heeft ingezet op ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de zwaarst mogelijke grond, die van de uitgestelde dringende reden. Daarbij was het ook ongepast om zonder enig fundament het ontbindingsverzoek mede te baseren op de bewering dat de werknemer niet meer zou passen in de gewijzigde cultuur bij de desbetreffende zorginstelling, aldus de kantonrechter.

Mediation

Toch wordt er op advies van de rechter een mediator ingeschakeld met het doel om het vertrouwen tussen partijen te herstellen. De mediation heeft echter niet het gewenste effect. De werkgever besluit een tweede ontslagverzoek in te dienen wegens een onherstelbare vertrouwensbreuk. Inmiddels is de werknemer al geruime tijd arbeidsongeschikt en lijkt deze arbeidsongeschiktheid het directe gevolg van de halsstarrige houding van de werkgever om steeds maar weer in verwijtende zin terug te komen op het incident en het gedrag van de werknemer. Partijen belanden wederom bij de kantonrechter.

Ontslagvergoeding

Het arbeidscontract wordt nu wel ontbonden, met de mededeling dat de werknemer inmiddels psychisch ontredderd is geraakt en een ongewisse (financiële) toekomst tegemoet gaat, aldus de kantonrechter. Hij neemt de door de werknemer gevraagde correctiefactor van 5 volledig over en stelt de vergoeding vast op een bedrag van ruim € 141.000 bruto.

Het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 geldt het nieuwe ontslagrecht en komt de kantonrechtersformule te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de zogenaamde transitievergoeding. Deze transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar. In casu zou de ontslagvergoeding dan uitkomen op een bedrag van rond de € 10.000 bruto. Een stuk minder dan de kantonrechter thans heeft toegekend.

Afwijkingen zijn alleen mogelijk als werkgever of werknemer zeer verwijtbaar zijn aan het ontslag. Het is echter de vraag of de rechter in dit geval conform het nieuwe recht dezelfde hoge vergoeding zou toekennen. De kantonrechtersformule mag hij hoe dan ook niet meer toepassen.

Kantonrechtersformule blijft wel mogelijk in vaststellingsovereenkomst

De mogelijkheid van een vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden tussen werkgever en werknemer blijft bestaan. Werkgever en werknemer kunnen een ontslagvergoeding (“oude stijl”) overeenkomen, bijvoorbeeld op basis van de kantonrechtersformule. Ook bij collectief ontslag kunnen werkgevers en werknemers (via de vakbonden) deze afspraken blijven maken.