Meteen naar de inhoud

Ontbinding na 2 jaar ziekte: recht op een vergoeding?

Onder de WWZ is de hoofdregel: einde dienstverband houdt een recht van de werknemer op de transitievergoeding in. Uitzonderingen uiteraard daargelaten. Maar wat als er sprake is van twee jaar ziekte en een werkgever gaat niet over tot het beëindigen van het dienstverband? Kan de werknemer dan zelf ontbinding vragen en, belangrijker, krijgt hij dan die vergoeding mee?

Een werknemer verzoekt  ontbinding van de arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid (en na 1 jaar loonsanctie voor de werkgever). De werknemer vordert een vergoeding, zowel de transitievergoeding als de billijke vergoeding.

De werkgever heeft geen verplichting om de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte te beëindigen en de werkgever die dat niet doet, is dus ook geen transitievergoeding verschuldigd.

De vraag is of de weigering van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen -ook als dat uitsluitend is om de transitievergoeding te ontlopen- te kwalificeren is als ernstig verwijtbaar handelen. De kantonrechter oordeelt dat dit mogelijk (en wellicht zelfs waarschijnlijk) wel onfatsoenlijk is, maar niet ernstig verwijtbaar.

Er wordt ontbonden, maar de werknemer krijgt geen vergoeding.

Uitspraak: Rechtbank Midden-Nederland 02 december 2015