Meteen naar de inhoud

Ontbinding koopovereenkomst Kia Rio gerechtvaardigd

Koper van een Kia Rio 1.4 CVVT AUT Super Pack 5drs voor € 20.250,00 vordert ontbinding van de koopovereenkomst vanwege non-conformiteit. Er is geen VSM-pakket geleverd en al evenmin voldoet het brandstofverbruik aan het overeengekomene. Deze criteria waren belangrijk voor koper.

Het autobedrijf erkent het ontbreken van de VSM, maar herstel of vervanging is praktisch onmogelijk. Bovendien rechtvaardigt dit geen ontbinding, omdat het slechts gaat om een waarde van € 100,00. Ook zonder VSM voldoet de auto aan alle eisen.

De kantonrechter overweegt dat de VSM, tezamen met het brandstofverbruik de doorslag gaf tot de koop. Gezien een eerder ongeluk met blijvend letsel, was het stabiliteitssysteem voor koper belangrijk. Verder geldt dat, hoewel de aangeduide brandstofverbruik een betrekkelijke waarde heeft, de consument mag uitgaan van een brandstofverbruik, dat tot op zekere hoogte strookt met de realiteit.

Enige afwijking van het verbruik op het brandstofverbruiksetiket is toegestaan, nu deze waarde onder gestandaardiseerde condities tot stand is gekomen. Deze afwijking mag echter niet zodanig groot zijn, dat er tussen het genoemde brandstofverbruik op het brandstofverbruiksetiket en het brandstofverbruik in de praktijk (onder normale rijomstandigheden) grote verschillen bestaan. Een afwijking van ca. 45% is teveel.

Zowel het gebrek aan de VSM als de afwijking van het brandstofverbruik rechtvaardigen ontbinding. De koopsom moet worden terugbetaald.

Uitspraak kort geding maandag 17 maart 2014

Overigens oordeelde de rechter in een andere zaak op maandag 17 maart 2014, dat het brandstofverbruik in een soort laboratorium wordt gemeten en daarom niet representatief kan zijn voor de dagelijkse praktijk. Omdat verbruikstests door onafhankelijke instanties worden uitgevoerd, staat vast dat de resultaten op zichzelf juist zijn. De koper van de auto wordt op het energielabel en in reclamemateriaal voldoende gewezen op de geringe betekenis voor het praktijkverbruik. “Van misleiding is geen sprake.”, aldus de rechtbank in Breda.

 Klik voor meer interessante artikelen op: Archief