Meteen naar de inhoud

Modernisering Ziektewet’

Er bestaan nog veel vragen bij werkgevers over de op 1 januari 2013 ingevoerde wet BeZaVa (Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters), ook wel ‘Modernisering Ziektewet’ genoemd. De gevolgen van deze wet gaan werkgevers vanaf 1 januari 2014 echt merken.

Nu verdwijnen nog te veel flexwerkers aan het eind van hun contract ziek de vangnetregeling van de Ziektewet in. Dat kost werkgevers niets, maar door hen binnenkort wel aan te slaan voor zieke flexwerkers wil de wetgever misbruik van de Ziektewet tegengaan. Werkgevers gaan vanaf 1 januari 2014 betalen voor flexwerkers die ziek zijn als hun tijdelijke contract afloopt.

Gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas)

Op dit moment betaalt u een gedifferentieerde premie WGA voor werknemers met een vast dienstverband (WGA-vast). Vanaf premiejaar 2014 bestaat de gedifferentieerde premie Whk uit 3 onderdelen:

1. Gedifferentieerde premie WGA-vast;
2. Gedifferentieerde premie WGA-flex;
3. Gedifferentieerde premie ZW-flex.

U gaat dan ook een gedifferentieerde premie betalen voor flexwerkers die bij u in dienst zijn. Voor de wet BeZaVa zijn flexwerkers werknemers die:

– ziek worden en een fictief dienstverband hebben, zoals thuiswerkers of provisiewerkers;
– ziek uit dienst gaan (uitzendkrachten, werknemers met een tijdelijk dienstverband én werknemers die ziek zijn op het moment waarop hun vaste dienstverband wordt beëindigd);
– binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (nawerking van de Ziektewet).

Werkgevers ingedeeld in 3 categorieën

In de nieuwe berekening van de gedifferentieerde premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex worden werkgevers in 3 categorieën ingedeeld. De berekening geschiedt voor werkgevers met:

< 10 personeelsleden: o.b.v. gegevens van uw sector
10 – 100 personeelsleden: o.b.v. combinatie van gegevens van uw bedrijf en uw sector
> 100 personeelsleden: o.b.v. verzuim en arbeidsongeschiktheid van uw bedrijf.

Het UWV berekent de gedifferentieerde premie Whk 2014 op basis van gegevens over 2012. Het gaat daarbij om Ziektewet- en WGA-uitkeringen die in dat jaar zijn toegekend aan (ex-)medewerkers van uw bedrijf. Was dit binnen uw bedrijf het geval, dan heeft u hierover een brief van het UWV ontvangen. Zijn er in 2012 geen Ziektewet- en WGA-flex-uitkeringen toegekend aan (ex-)werknemers van uw bedrijf? Dan heeft u geen brief van het UWV ontvangen, maar krijgt u dit najaar een brief van de Belastingdienst over de hoogte van uw premie.

Eigen risico dragen?

U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager voor de ZW te worden. Voor WGA-vast bestond deze mogelijkheid al. U betaalt dan geen premie in het publieke bestel, maar sluit een private verzekering af. Daarnaast krijgt u een aparte WGA-premie doorberekend voor de flexwerkers welke in de WGA terecht zijn gekomen, WGA-flex. Voor deze laatste categorie kunt u pas vanaf 2016 eigenrisicodrager worden.

Het voordeel van het eigenrisicodragerschap is dat u alles in eigen hand houdt, al dan niet met behulp van uw private verzekeraar. U bent nauw betrokken bij het re-integratieproces en u kunt hier invloed op uitoefenen. Het nadeel kan zijn dat u 12 jaar verantwoordelijk blijft, indien herstel uitblijft (2 jaar ZW en 10 jaar WGA). Ook al heeft de desbetreffende werknemer maar een paar maanden bij u gewerkt! Daarnaast trekken veel verzekeraars zich van deze markt terug, omdat winst achterblijft. Zie daartoe tevens onze nieuwsbrief van november, 4e artikel (Delta Lloyd trekt zich terug van WGA-markt).

Met de premiewijzer op de website van het UWV kunt u een schatting maken van de hoogte van uw gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) in 2014. Ook kunt u deze premiewijzer gebruiken als hulpmiddel om te bepalen of het voor u gunstig is om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet of WGA-vast. U kunt deze keuze overigens niet meer maken voor 2014. De termijn voor de aanvraag van eigen risico dragen vanaf 2014, welke aanvraag bij de Belastingdienst dient te gebeuren, is inmiddels voorbij. Voor het jaar erop is deze mogelijkheid er uiteraard wel.

 Klik voor meer interessante artikelen op: Archief

Modernisering Ziektewet’

  • door

Er bestaan nog veel vragen bij werkgevers over de op 1 januari 2013 ingevoerde wet BeZaVa (Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters), ook wel ‘Modernisering Ziektewet’ genoemd. De gevolgen van deze wet gaan werkgevers vanaf 1 januari 2014 echt merken.

Nu verdwijnen nog te veel flexwerkers aan het eind van hun contract ziek de vangnetregeling van de Ziektewet in. Dat kost werkgevers niets, maar door hen binnenkort wel aan te slaan voor zieke flexwerkers wil de wetgever misbruik van de Ziektewet tegengaan. Werkgevers gaan vanaf 1 januari 2014 betalen voor flexwerkers die ziek zijn als hun tijdelijke contract afloopt.

Gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas)
Op dit moment betaalt u een gedifferentieerde premie WGA voor werknemers met een vast dienstverband (WGA-vast). Vanaf premiejaar 2014 bestaat de gedifferentieerde premie Whk uit 3 onderdelen:

1. Gedifferentieerde premie WGA-vast;
2. Gedifferentieerde premie WGA-flex;
3. Gedifferentieerde premie ZW-flex.

U gaat dan ook een gedifferentieerde premie betalen voor flexwerkers die bij u in dienst zijn. Voor de wet BeZaVa zijn flexwerkers werknemers die:

– ziek worden en een fictief dienstverband hebben, zoals thuiswerkers of provisiewerkers;
– ziek uit dienst gaan (uitzendkrachten, werknemers met een tijdelijk dienstverband én werknemers die ziek zijn op het moment waarop hun vaste dienstverband wordt beëindigd);
– binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (nawerking van de Ziektewet).

Werkgevers ingedeeld in 3 categorieën
In de nieuwe berekening van de gedifferentieerde premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex worden werkgevers in 3 categorieën ingedeeld. De berekening geschiedt voor werkgevers met:

< 10 personeelsleden: o.b.v. gegevens van uw sector
10 – 100 personeelsleden: o.b.v. combinatie van gegevens van uw bedrijf en uw sector

> 100 personeelsleden: o.b.v. verzuim en arbeidsongeschiktheid van uw bedrijf.

Het UWV berekent de gedifferentieerde premie Whk 2014 op basis van gegevens over 2012. Het gaat daarbij om Ziektewet- en WGA-uitkeringen die in dat jaar zijn toegekend aan (ex-)medewerkers van uw bedrijf. Was dit binnen uw bedrijf het geval, dan heeft u hierover een brief van het UWV ontvangen. Zijn er in 2012 geen Ziektewet- en WGA-flex-uitkeringen toegekend aan (ex-)werknemers van uw bedrijf? Dan heeft u geen brief van het UWV ontvangen, maar krijgt u dit najaar een brief van de Belastingdienst over de hoogte van uw premie.

Eigen risico dragen?
U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager voor de ZW te worden. Voor WGA-vast bestond deze mogelijkheid al. U betaalt dan geen premie in het publieke bestel, maar sluit een private verzekering af. Daarnaast krijgt u een aparte WGA-premie doorberekend voor de flexwerkers welke in de WGA terecht zijn gekomen, WGA-flex. Voor deze laatste categorie kunt u pas vanaf 2016 eigenrisicodrager worden.

Het voordeel van het eigenrisicodragerschap is dat u alles in eigen hand houdt, al dan niet met behulp van uw private verzekeraar. U bent nauw betrokken bij het re-integratieproces en u kunt hier invloed op uitoefenen. Het nadeel kan zijn dat u 12 jaar verantwoordelijk blijft, indien herstel uitblijft (2 jaar ZW en 10 jaar WGA). Ook al heeft de desbetreffende werknemer maar een paar maanden bij u gewerkt! Daarnaast trekken veel verzekeraars zich van deze markt terug, omdat winst achterblijft. Zie daartoe tevens onze nieuwsbrief van november, 4e artikel (Delta Lloyd trekt zich terug van WGA-markt).

Met de premiewijzer op de website van het UWV kunt u een schatting maken van de hoogte van uw gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) in 2014. Ook kunt u deze premiewijzer gebruiken als hulpmiddel om te bepalen of het voor u gunstig is om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet of WGA-vast. U kunt deze keuze overigens niet meer maken voor 2014. De termijn voor de aanvraag van eigen risico dragen vanaf 2014, welke aanvraag bij de Belastingdienst dient te gebeuren, is inmiddels voorbij. Voor het jaar erop is deze mogelijkheid er uiteraard wel.

Klik voor meer interessante artikelen op: Archief