Meteen naar de inhoud

Letsel door glas op dansvloer

Bij het uitgaan is een vrouw op de dansvloer met haar rechtervoet in een stuk glas gestapt, met voetletsel als gevolg (waaronder traumatische dystrofie). Zij stelt de discotheek hiervoor aansprakelijk.

Dit oordeelde de rechtbank:

Door drankjes in glazen en/of flesjes te verstrekken, zonder duidelijk voor iedere bezoeker kenbaar en gehandhaafd verbod om daarmee op de dansvloer te komen, is sprake van gevaarzetting door de discotheek. Zij had er op bedacht moeten zijn dat bezoekers niet altijd op de mogelijke aanwezigheid van glasscherven op de dansvloeren en het daaraan verbonden risico op verwondingen bedacht waren en ter voorkoming daarvan steeds die oplettendheid en voorzichtigheid in acht namen, die wellicht gewenst zou zijn om glasverwondingen te voorkomen. Dat zou spontaan dansen, waartoe zo’n gelegenheid toch is bedoeld, overigens ook illusoir maken. Nu, zoals uit de verklaringen blijkt, met enige regelmaat bezoekers uitgleden en glas in hun handen en armen kregen en ook een eerdere bezoeker glas in zijn voet heeft gekregen waarmee hij zich bij de EHBO van de discotheek heeft gemeld, moest de discotheek bekend zijn met het risico op letsel en zich realiseren dat daaruit ook wel eens ernstiger letsel dan een relatief onbeduidend wondje als gevolg van een enkele, eenvoudig te verwijderen glassplinter, kan ontstaan. De uitbater had ter voorkoming hiervan relatief eenvoudige maatregelen kunnen nemen door: of geen drank uit glas en flesjes te schenken en/of door een duidelijk en voor iedere bezoeker kenbaar en gehandhaafd verbod op gebruik van flesjes en glazen op de dansvloer.

Dat van enig adequaat beleid ter zake sprake is geweest, is uit de getuigenverklaringen niet gebleken. De in de processtukken genoemde huisregels waarin zou staan dat glazen niet op de dansvloer zijn toegestaan, zijn door geen van de getuigen genoemd, daargelaten dat van enige adequate handhaving van dergelijke huisregels niet is gebleken.

Dat het personeel zou zijn geïnstrueerd glas van de vloer te halen (en een medewerker heeft verklaard dat hij dat ook zo’n vijf keer per avond deed), wordt op geen enkele wijze herkend door één van de getuigen/ bezoekers.

De discotheek wordt aansprakelijk geacht.

Bron: Rechtbank Overijssel, 7 september 2016.