Meteen naar de inhoud

Ontbinding arbeidsovereenkomst dominante werknemer mogelijk?

Kan arbeidsovereenkomst van dominante werknemer met ontwijkingsgedrag zonder meer worden ontbonden?

Neen. Niet als werknemer ontkent en werkgever geen concrete voorbeelden geeft en geen details verstrekt.

Dominant

Werkneemster schreeuwt veel, heeft woede-uitbarstingen, is frequent ziek, praat in zichzelf, is dominant aanwezig en intimiderend jegens collega’s. Ondanks begeleiding treedt geen verbetering op. Werkgever heeft geen vertrouwen in voortzetting van de arbeidsovereenkomst en verzoekt ontbinding. Werkneemster doet een beroep op de reflexwerking van opzegverbod tijdens ziekte.

Functioneren

De kantonrechter stelt vast dat het frequente ziekteverzuim in diverse functioneringsverslagen wordt genoemd. Het verzoek zou dus mede door het ziekteverzuim kunnen zijn ingegeven. Derhalve zal het verzoek terughoudend worden getoetst, waarbij het feit dat werkneemster op non-actief is gesteld een rol zal spelen. Immers zolang onduidelijk is of werkgever de arbeidsovereenkomst rechtens kan eindigen, had het op zijn weg gelegen conform het advies van de bedrijfsarts een begin te maken aan de re-integratie. Weliswaar erkent werkneemster dat haar gedrag aan de dominante kant is, hetgeen volgens haar te maken heeft met haar Duitse achtergrond, maar de precieze omstandigheden van het geval zijn de kantonrechter niet bekend. Wat, wanneer en tegen wie is er geschreeuwd? Was het een enkel woord of een tirade? Wat was de concrete aanleiding en was het inderdaad erg druk? Nu werkgever dit verwijt maakt, had het op zijn weg gelegen deze details te verstrekken. Dat heeft hij niet gedaan. Evenmin heeft hij gewaarschuwd dat werkneemster met haar gedrag in de gevarenzone zit en heeft hij geen verbetertraject aangeboden. Nu werkneemster de ernst van deze gedragingen ontkent, is het niet toetsbaar of de door werkgever gebezigde kwalificaties terecht zijn of niet. Het verzoek zal worden afgewezen.

Bron: Prg 2014-17/18, Rechtbank Midden-Nederland, kanton Utrecht, 27 mei 2014