Meteen naar de inhoud

Boete voor bedrijven met te weinig arbeidsgehandicapten

Bedrijven die niet voldoende mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, hangt vanaf 2017 een boete boven het hoofd. Die bedraagt 5000 euro per niet ingevulde werkplek. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken eerder deze maand naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het sociaal akkoord dat kabinet, vakbonden en werkgevers vorig jaar afsloten, staat dat er tot 2026 100.000 banen bij het bedrijfsleven moeten komen voor personeel met een arbeidshandicap. In de overheidssector gaat het om 25.000 banen.


Het kabinet controleert in 2016 of de afgesproken aantallen over 2015 zijn gehaald. Voldoet een bedrijf niet aan het quotum, dan volgen er sancties.

Om te kunnen nagaan of bedrijven zich aan de afspraken houden, vindt dit jaar een eerste meting plaats. IJkpunt daarbij is 1 januari 2013. Werknemers die van andere bedrijven worden ‘ingeleend’ tellen ook mee. Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers geldt de quotumregeling niet.

De boetes zullen worden berekend door uitvoeringsinstituut UWV en door de Belastingdienst aan de werkgever bekendgemaakt.

Jonggehandicapten eerst

De banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Jonggehandicapten en mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale werkplaats komen als eerste in aanmerking.

De Raad van State is in zijn advies positief over het doel van het wetsvoorstel, maar heeft wel stevige kritiek op diverse onderdelen. Zo wijst het hoogste adviesorgaan van de regering op de slechte situatie op de arbeidsmarkt. Ook betwijfelt de raad of een boete van 5000 euro een voldoende prikkel vormt voor bedrijven en vreest het voor verdringing van banen.

Bron: volkskrant.nl, 1 juli 2014