Meteen naar de inhoud

Is uw personeel wel goed verzekerd?

Wij komen het nog regelmatig tegen: personeel dat niet goed verzekerd is bij verkeersongevallen tijdens werktijd. Indien het om een auto van de zaak of een leaseauto gaat, is er vaak geen probleem. Maar zodra het personeelslid in een privé auto of op de fiets rijdt, is er voor veel werkgevers nog steeds onduidelijkheid. En hoe zit het met de voetganger? Wij zetten het voor u op een rijtje.

De verzekeringsplicht wordt door de Hoge Raad tot nu toe opgelegd in drie situaties:

1. als een bestuurder van een motorvoertuig schade lijdt als gevolg van een verkeersongeval;
2. als een fietser/voetganger schade lijdt als gevolg van een ongeval met een voertuig;
3. als een fietser schade lijdt als gevolg van een eenzijdig ongeval.

In de auto
Vier werknemers rijden per tourbeurt van en naar de bouwplaats, de Amsterdam Arena. Op een dag veroorzaakt de bestuurder op de terugweg een eenzijdig verkeersongeval. Alle werknemers lopen ernstig letsel op. De mede-inzittenden kunnen op basis van de WAM-verzekering hun schade claimen. De bestuurder kan dit echter niet. De WAM-verzekering biedt geen dekking voor bestuurders. Indien een werknemer ten gevolge van een ongeval schade lijdt, is de werkgever aansprakelijk als er geen dekking is door een verzekering.

Op de fiets
Een werkneemster was in dienst bij een zorginstelling als verzorgingshulp. Onderweg naar een patiënt viel zij van haar fiets als gevolg van gladheid op de openbare weg. Er was sprake van een dubbele scheenbeenfractuur. Dit leidde tot schade in de vorm van inkomensverlies, medische kosten, reiskosten en huishoudelijke hulp.

Het Hof komt tot de slotsom dat de werkgever aansprakelijk is: de schade is ontstaan doordat een adequate voorziening ontbrak. Dus ook voor ongevallen met de fiets, dient u als werkgever een goede verzekering voor uw werknemers af te sluiten.

Te voet
Tijdens een koude winterdag is een postbezorgster bij een oprit van een woning uitgegleden over bevroren sneeuw. Door de val brak zij haar enkel. Haar letsel bleek uiteindelijk dermate ernstig dat zij haar werkzaamheden niet meer kon uitoefenen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de werkgever, TNT, niet aansprakelijk is voor het arbeidsongeval van de werkneemster. Uitglijden of struikelen is niet ‘een bijzonder aan het deelnemen aan het verkeer verbonden risico’. Kortom, aansprakelijkheid van de werkgever wordt (nog) niet aangenomen bij eenzijdige verkeersongevallen van voetgangers.

Verzekeringen
Op basis van deze jurisprudentie ontwikkelden verzekeraars de schadeverzekering inzittenden (SVI) en de Wegam-polis (collectieve verzekering voor uw personeel). Naast verschillende werknemersschadeverzekeringen kunt u tegenwoordig ook in uw AVB-verzekering kiezen voor een dekking inclusief motorvoertuigen. In deze gevallen is een SVI of een Wegam-polis wellicht zelfs overbodig. Vraag bij uw assuradeur na welke optie voor uw bedrijf het beste is.


Klik voor meer interessante artikelen op: Archief